1398/06/31
مقام معظم رهبری: فرق هلال احمر با دیگر موسسات امدادی و کمک رسان این است که مربوط به فوریت هاست باید مثل سربازان یک ارتش آماده باشند باید بتواند در هنگام حادثه حضور واقعی ، موثر و کارگشا داشته باشد این حالت باید از همه جهات حفظ شود.    
تعدادی از خیرین همدانی با اهدای اقلام زیستی به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.گام دوم جمعیت هلال احمر استان همدان در مدیریت بحرانهشدار‌های جمعیت هلال احمر همدان همزمان با افزایش دما در استاناجرای طرح با مهر تا مهراجرای طرح بامهر تامهرتوسط اعضا جمعیت هلال احمر تویسرکان درحال اجرامی باشد.شهرستان همدان مجری برنامه با مهر تا مهر
همدلی مردم همدان با سیل زدگان
تعدادی از خیرین همدانی با اهدای اقلام زیستی به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.
سیلوانا صلح میرزایی معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان در گفتگو با روابط عمومی این جمعیت گفت:به دنبال بروز سیل ویرانگر در استانهای کشور و استمداد جمعیت هلال احمر استان همدان از مردم نوعدوست و خیّر به جهت تهیه لوازم ضروری منزل، تعدادی از مردم خیرخواه و نوعدوست استان همدان به فراخوان این جمعیت پاسخ مثبت دادند که در این راستا خانم فریبا فلک الدین از خیّرین خوب همدان مقیم سیاتل، 16 دستگاه یخچال 15فوت و 5 دستگاه اجاق گاز 5 شعله به سیل زدگان اهدا نمود.
بهروز کارخانه ای مطرح کرد:
گام دوم جمعیت هلال احمر استان همدان در مدیریت بحران
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اهمیت برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه فعالان اجتماعی، از گام دوم جمعیت هلال احمر استان همدان در مدیریت بحران در کشور، سخن گفت.
در روزهای گرم سال:
هشدار‌های جمعیت هلال احمر همدان همزمان با افزایش دما در استان
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: همزمان با افزایش دما طی چند روز آینده رعایت نکات ایمنی ضروری است.
معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان همدان خبر داد:
اجرای طرح با مهر تا مهر
معاون امور جوانان جمعیت هلال‌ احمر همدان در گفتگو با روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان همدان از اجرای طرح با مهر تا مهر در روزهای 30 و 31 ام خردادماه در سراسر کشور خبر داد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تویسرکان:
اجرای طرح بامهر تامهرتوسط اعضا جمعیت هلال احمر تویسرکان درحال اجرامی باشد.
رحمت الله الوندی رئیس جمعیت هلال احمرتویسرکان هدف ازاجرای این طرح راتهیه بسته های فرهنگی.کتاب .لوازم التحریرواسباب بازی باهمت خیرین .کتاب فروشی ها.نوشت افزارفروشی هاو....جهت توزیع دربین کودکان مناطق سیل زده کشوردانستند
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان همدان
شهرستان همدان مجری برنامه با مهر تا مهر
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان همدان از اجرای برنامه با مهر تا مهر جهت کمک به اوقات فراغت کودکان و نوجوانان مناطق سیل زده کشور، در شهرستان همدان خبر داد.