جمعیت هلال احمر استان همدان

شنبه 15 آذر 1399
درشهرستان بهار اتفاق افتاد:

برگزاري كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه ويژه مربيان دادرس شهرستان بهار

كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه ويژه مربيان دادرس اموزش وپرورش شهرستان بهار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر استان همدان:مهدي حمزه از برگزاري كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه ويژه مربيان دادرس شهرستان بهار خبرداد.وي افزود در اين دوره اموزشي سرفصلهاي حمل مصدوم ارزيابي پانسمان وبانداژاطفاحريق واسكان ... به مدت دو روز برگزار گرديدومقرر گرديد كه مربيان دادرس نظر به كسب اطلاعات لازم در زمينه سرفصلهاي دادرس در مدارس اقدام به اموزش دانش اموزان نمايند. كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه دركانون دانشجويي دانشگاه پيام نور بهار همزمان با فرا رسيدن روز ايمني در برابر زلزله وهفته كاهش اثار بلاياي طبيعي كانون دانشجويي دانشگاه پيام نور بهار كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه را برگزار نمود. به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر استان همدان :مهدي حمزه از برگزاري كارگاه اموزشي امدادوكمكهاي اوليه با هدف اشنايي دانشجويان عضو كانون با اهداف واصول جمعيت هلال احمر وهمچنين اشنايي انها با اصول كمكهاي اوليه وخود امدادي در مواقع عادي يا در زمان حوادث طبيعي خبر داد.

کلمات کلیدی