جمعیت هلال احمر استان همدان

شنبه 15 آذر 1399
درشهرستان ملایر اتفاق افتاد:

برگزاری مانور تخلیه اضطراری در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در دبستان بعثت ملایر

به جهت افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص مقابله با حوادث طبیعی ، در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی مانور تخلیه اضطراری در دبستان بعثت ملایر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان ملایر ، وحید عرفانی سرپرست شعبه ملایر گفت : به جهت افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص مقابله با حوادث طبیعی ، در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی مانور تخلیه اضطراری در دبستان بعثت ملایر برگزار گردید. سرپرست شعبه ملایر افزود قبل از اجرای مانور و طبق هماهنگی های صورت گرفته آموزش های لازم توسط مربیان به دانش آموزان ارائه گردید. عرفانی افزود: دانش آموزان در این مانور طبق آموزش های ارائه شده اقدام به پناهگیری و سپس تخلیه اضطراری نمودند دراین مانور کلیه کارکنان آموزشگاه نیز حضور داشتند. یادآوری می گردد مانور تخلیه اضطراری طبق هماهنگی های قبلی با مدیران محترم مهد ها ، در کانون غنچه های هلال ملایر نیز برگزار گردید.

کلمات کلیدی